La Galeria d’Art El Claustre, va obrir les seves portes l’any 1983 al local situat als baixos del carrer Nou, núm. 9 de Girona. En aquest local s’hi va trobar part del Claustre de l’antic convent de Sant Francesc d’Assís del s. XIII.
Aquest element arquitectònic ha donat nom a la nostra galeria i ha estat declarat Monument Històric Artístic.
La segona Galeria d’Art d’El Claustre, es va inaugurar el febrer del 1991 en el número 10 del mateix carrer Nou de Girona.
Aquesta nova galeria està dividida en dues plantes per exposicions individuals, i un tercer nivell en el mateix local on El Claustre té un extens Fons d’Art.
A l’any 1996, El Claustre obre una nova galeria al carrer Nou, núm. 8 de Girona. Aquest espai es destina com a mostra permanent del Fons d’Art de la Galeria El Claustre, i com a sala d’actes, conferències, etc...

El novembre de 1999 Galeria d’Art El Claustre obre una nova galeria, al carrer Sant Pau de la ciutat de Figueres.

Aquesta nova galeria del grup El Claustre significa l’inici de l’expansió fora de la ciutat de Girona.

El 2013 El Claustre obra un nou i ampli espai situat al núm. 25 de la Rambla de Figueres; aquesta nova galeria està dividida en dues parts, la primera per exposicions individuals i la segona disposa d’un extens fons d’Art.

Actualment el grup El Claustre compte amb més de 1.000 m2 dedicats al món de l’art i organitza de manera continuada, exposicions individuals de rellevants artistes, convertint-se així en una de les galeries més grans del país.

Galeria d'Art El Claustre.
La seva Galeria

© Copyright 2020 El Claustre Galeria d'Art - All Rights Reserved